O nas

Wodociągi Krakowskie od lat wdrażają działania, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych. Edukację ekologiczną uważamy za niezwykle ważną w procesie uświadomienia potrzeby i konieczności ochrony środowiska. Działania swoje kierujemy przede wszystkim do dzieci, uwrażliwiając je od samego początku na potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy o zależnościach w nim zachodzących, a także uświadamiając im ich wpływ na środowisko.

W roku szkolnym 2009/2010, w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany, rozpoczęło swą działalność Centrum Edukacji Ekologicznej. Prowadzony w ramach Centrum cykl spotkań warsztatowych z uczniami  klas I-III szkół podstawowych nosi nazwę „Akademia Kropelki”. Cotygodniowe spotkania w Centrum Edukacji Ekologicznej już na stałe wpisały się w trend promowania i kształtowania świadomości społecznej w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska.

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczynamy projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Formą przekazu jest interaktywne przedstawienie edukacyjne „Wędrówki Kropelki”, które poprzez zabawę wprowadza dzieci w zagadnienia związane z ochroną akwenów wodnych i ich otoczenia, a także uczy racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Przedstawienia edukacyjne „Wędrówki Kropelki” odbywają się w wyznaczone poniedziałki miesiąca na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Bielany” przy ulicy Księcia Józefa 299 w Krakowie. Rezerwacja terminów odbywa się elektronicznie: http://wedrowkikropelki.pl/#rezerwacja w oparciu o Regulamin uczestnictwa http://wedrowkikropelki.pl/regulamin/
Projekt kierowany jest do przedszkoli województwa małopolskiego, dla zorganizowanych grup liczących od 10 do 25 przedszkolaków w wieku 4-6 lat pod opieką wychowawców.

Udział w przedstawieniach jest całkowicie BEZPŁATNY!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Program wędrówki

„Wędrówki Kropelki” to interaktywne przedstawienie edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki bezpośredniemu udziałowi w przedstawieniu, dzieci poprzez zabawę przekonują się jak złożonym procesom poddawana jest woda, z której korzystają mieszkańcy Krakowa.
Przewodnikami po złożonym świecie wodociągowym są aktorzy, którzy wcielają się w role sympatycznego Dziadka Tadka i jego ciekawskiego wnuczka Olka.

Dziadek Tadek i Olek przy dziękach akordeonu i słowach piosenek napisanych specjalnie na potrzeby „Wędrówek Kropelki”, wraz z dziećmi przechodzą złożony cykl uzdatniania wody, a po jej użyciu usuwania z niej nieczystości. Dzieci przebrane za kropelki wody jako rwąca rzeczka „przepływają” przez imitację plątaniny rur. Forma zabawy, wierszyki i piosenki, specjalnie zaprojektowana scenografia pozwalają dzieciom przyswoić sobie jak ważne dla ochrony środowiska jest racjonalne korzystanie z wody i dbałość o jej otoczenie.

Naszym celem stało się rozwijanie aktywnych postaw dzieci wobec otaczającego je świata i jego ochrony, oraz wyrabianie nawyków dotyczących odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.

Rezerwacja

Przedstawienia edukacyjne „Wędrówki Kropelki” odbywają się zgodnie z harmonogramem w wyznaczone poniedziałki danego miesiąca w zabytkowym budynku Zakładu Uzdatniania Wody „Bielany” przy ulicy Księcia Józefa 299. Czas trwania przedstawienia wynosi około 1 godziny i 15 minut.
W zajęciach mogą brać udział zorganizowane grupy przedszkolne z województwa małopolskiego, pod opieką nauczycieli lub wychowawców. Zalecany wiek dzieci to 4-6 lat. Zgłoszeń należy dokonywać elektronicznie TU. Po wypełnieniu poniższego formularza i dokonaniu wstępnej rezerwacji należy czekać na potwierdzenie terminu.

Udział w zajęciach jest całkowicie BEZPŁATNY.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
teatrzyk@mpwik.krakow.pl   tel. 12 620 32 51

Słowniczek

ZNACZENIE WODY

Woda jest niezbędna do życia. Pokrywa znaczną część Ziemi. Jako ciecz wypełnia szczeliny skorupy ziemskiej, tworząc jeziora, rzeki, morza i oceany. Słona woda stanowi ok. 97 procent wszystkich zasobów wody na Ziemi. Ponadto, na świecie istnieje mnóstwo rzek i jezior, w których znajduje się woda słodka. Dwa procent słodkiej wody w postaci śniegu i lodu zgromadzone jest w okolicach biegunów. Rzeki i jeziora stanowią zaledwie jeden procent całego ziemskiego zapasu wody.

Więcej

Formularz kontaktowy

Adres

Zakład Uzdatniania Wody „Bielany”
ul. Księcia Józefa 299, Kraków
tel. 12 620 32 51
email: teatrzyk@mpwik.krakow.pl